Chào mừng đến với Website trường THPT Bà Rịa

CÔNG VĂN, CHỈ THỊ BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THANG 05 - 2021

TB CUA TINH UY.pdf

1238_SGDDT-VP_24052021-signed.pdf

170_BC-SYT_06052021-signed.pdf

182_BC-SYT_16052021-signed.pdf

183_BC-SYT_17052021-signed.pdf

193_BC-SYT_22052021-signed.pdf

206_BC-SYT_28052021-signed.pdf

2141_SYT-NV_04052021-signed.pdf

2168_SYT-NV_05052021-signed.pdf

2186_SYT-NV_05052021-signed.pdf

2214_SYT-NV_07052021-signed.pdf

2241_SYT-NV_10052021-signed.pdf

2272_SYT-NV_12052021-signed.pdf

2583_SYT-NV_28052021-signed.pdf

2606_SYT-NV_30052021-signed.pdf

89_BC-GDĐT_06052021-signed.pdf

CV BCD COVID - HD GS CL XN cho nguoi tu vung dich COVID-19 trong nuoc den BRVT (update 09g00 17-05-2021).pdf

CV Thong bao De nghi KBYT sau dip le 30-4 1-5 2021.pdf

CV Thong bao De nghi KBYT sau dip le 30-4 1-5 2021.pdf

FILE_20210501_071141_2128_SYT-NV_30042021-signed.pdf

FILE_20210501_085211_2127_SYT-NV_30042021-signed.pdf

FILE_20210501_112347_CV_4611_1.PDF

FILE_20210502_131643_1019_SGDĐT-VP_02052021-signed.pdf

FILE_20210503_200208_2131_SYT-NV_03052021-signed.pdf

FILE_20210503_200508_2133_SYT-NV_03052021-signed.pdf

FILE_20210503_200508_2133_SYT-NV_03052021-signed.pdf

FILE_20210504_100200_CV BCD COVID - HD GS CL XN cho nguoi tu vung dich COVID-19 trong nuoc den BRVT (update 7g30 04-05-20.pdf

FILE_20210504_115541_2140_SYT-NV_04052021-signed.pdf

FILE_20210506_090508_2189_SYT-NV_06052021-signed.pdf

FILE_20210507_165625_CV_4843_1.PDF

FILE_20210509_103525_2233_SYT-NV_09052021-signed.pdf

FILE_20210511_190646_CV_4950_1 (1).PDF

FILE_20210513_171049_2303_SYT-NV_13052021-signed.pdf

FILE_20210519_150841_CV_5194_1.PDF

FILE_20210524_174024_1245_SGDĐT-VP_24052021-signed.pdf

FILE_20210527_164707_2573_SYT-NV_27052021-signed.pdf

FILE_20210528_192933_CV_5919_1.PDF

FILE_20210530_194742_69-BCĐ.YT_ THONG BAO KHAN TRUY VET F2,F3.pdf

HD kiem tra theo tinh hinh moi.pdf

KH- 239_0001.pdf

          

Tác giả:Các văn bản của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 147
  • Tất cả: 10615