Chào mừng đến với Website trường THPT Bà Rịa

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ ĐƯỜNG LINK SGK LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ ĐƯỜNG LINK SGK LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 (dùng cho HS lớp 10 năm học 2023 - 2024 xem và tham khảo để quyết định lựa chọn tổ hợp môn cho phù hợp)

 

Ngữ văn 10 tập 1- KNTT https://drive.google.com/file/d/1RnMdC9wkhntFAGF6XHJZyT_RIEVFhG39/view

SGK Lớp 10 CT Mới: KNTT - https://drive.google.com/file/d/1ONXrjxgosPbJ8flbp5cADGq787UnyNGA/view

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền - KNTT: https://drive.google.com/file/d/1nRJpGO-dyc4jDxH2o9blelW24eaAbvAY/view

Chuyên đề học tập vật lý 10 - KNTT: https://drive.google.com/file/d/12dOuVMFOfAaYDWRjwdw5STbLbJsJdYU4/view

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ: KNTT - https://drive.google.com/file/d/1GTEnm4LDE32i5k4UYBKYf8BGe2_mBeYQ/view

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - KNTT: https://drive.google.com/file/d/1pePxOBt8Rz5yc8_WGEy633adyPYEj6dR/view

SGK Địa lý 10 - CTST: https://chantroisangtao.vn/he-tai-nguyen/dia-li-10-sach-doc-gop-y-bo-sach-giao-khoa-chan-troi-sang-tao/

SGK Hóa học 10 - CTST:https://chantroisangtao.vn/he-tai-nguyen/hoa-hoc-10-sach-doc-gop-y-bo-sach-giao-khoa-chan-troi-sang-tao/

SGK toán 10 tập 1 - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/toan-10-tap-1/1/155/6/

SGK TOÁN 12 TẬP 2 - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/toan-10-tap-2/1/156/0/

SGK SINH HỌC 10 - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/sinh-hoc-10/1/165/0/

TIN HỌC 10 - CÁNH DIỀU https://hoc10.vn/doc-sach/tin-hoc-10/1/164/0/

GDQPAN 10 - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-10/1/182/0/

CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/cong-nghe-10-cong-nghe-trong-trot/1/162/0/

Giáo dục thể chất: cầu lông - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/giao-duc-the-chat-10-cau-long/1/168/0/

Giáo dục thể chất: Bóng đá  - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/giao-duc-the-chat-10-bong-da/1/169/0/

Giáo dục thể chất: đá cầu - Cánh diều https://hoc10.vn/doc-sach/giao-duc-the-chat-10-da-cau/1/170/0/

Tác giả:Nguồn : Trường THPT Bà Rịa
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 1316
  • Tất cả: 253863